Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07454
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Franciszek Armiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Fr. Armiński i Obserwatoryum astronomiczne w Warszawie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x107 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Sobótka nr 26 z 25.06.1870 s. 205
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma wraz z anonimowym tekstem dot. osoby F. Armińskiego. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Rzadka rycina. - Franciszek Armiński (2.10.1789 k/Tymbarku - 14.01.1848 Warszawa) astronom, założyciel Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiował w Krakowie, Warszawie i Paryżu astronomię i matematykę, od 1815 w Warszawie w 1816 otrzymując na uniwersytecie katedrę astronomii, budowa obserwatorium została zapoczątkowana 1820, pracował tam aż do śmierci; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 159-160
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Armiński Franciszek]
Numer katalogowy/Number:i07454
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obserwatoria astronomiczne, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody astronomowie - Polska naukowcy - Polska, przyroda astronomia / architecture astronomical observatories/astronomical observatory compositions (including multiview ones), nature/wildlife astronomy, portraits/portrait / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Sternwarten/Sternwarte, Natur Astronomie, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich