Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07467
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Przysięga ławników w magistracie miasta Warszawy w wieku XVIII."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:71x153 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 88.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje?
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego. Rzadka rycina.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07467
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia uroczystości wydarzenia, okresy historyczne XVIII w. / ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ occurences, events/occurrence, event, historical periods 18th century / Etnographie Ereignisse/Ereignis Feste/Fest, historische Epochen 18. Jahrhundert / wood-engraving / Holzstich