Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07469

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WARSZAWA. Nowy Ratusz: Sala Namiestnikowska. (1559)"
Autor/Author:Bronisław Puc
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "B. PUC."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:215xx261 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne, niemalże niewidoczne, przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 258 z 9.06.1870 s. 352
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867 - do ca 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ca 1878); zob. SAP t. 8 ss. 126-127
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24606
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu ani też autora rysunku na podstawie którego sporządzono rycinę. Ratusz na pl. Teatralnym w Pałacu Jabłonowskich wzniesiony 1773-1785, przebudowany 1817-1819 na ratusz miejski, po pożarze 1863 odbudowany w stylu neorenesansowym 1864-1869, w XX. w. rozbudowany, po zniszczeniach w czasie II wojny światowej rozebrany 1952, 1995-1997 zrekonstruowano dawną fasadę pałacu
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i07469
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ town halls/town hall / Architektur Inneres Rathäuser/Rathaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich