Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07476

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Kazimierz Władysław Wójcicki (1807-1879) folklorysta, dziennikarz, pisarz, historyk / Mikołaj Kopernik (1473-1543) astronom
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Odczyt K. W. Wójcickiego w sali ratuszowej / "ODCZYT K. W. WÓJCICKIEGO W SALI RATUSZOWÉJ. Rysował z natury Andriolli. (2390)"
Autor/Author:Jan Styfi i Józef Holewiński wg Michała Elwiro Andriollego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Obchód czterechsetletniego Jubileuszu urodzin Mikołaja Kopernika w Warszawie."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "J. STYFI. J. HOLEWIŃSKI" i w prawym rogu monogram wiązany: "MA"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:162x235 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 400 z 27.02.1873 s. 133
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865. 2) Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa - 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99. 3) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 366 (błędnie pomija współautorstwo J. Holewińskiego)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Ratusz na pl. Teatralnym w Pałacu Jabłonowskich wzniesiony 1773-1785, przebudowany 1817-1819 na ratusz miejski, po pożarze 1863 odbudowany w stylu neorenesansowym 1864-1869, w XX. w. rozbudowany, po zniszczeniach w czasie II wojny światowej rozebrany 1952, 1995-1997 zrekonstruowano dawną fasadę pałacu. - Kazimierz Władysław Wójcicki [właściwie Wóycicki] (3.03.1807 Warszawa - 2.08.1879 Warszawa) folklorysta, znany dziennikarz, płodny pisarz, redaktor i wydawca, historyk, a także kronikarz życia towarzyskiego epoki; zob. Leksykon historii Polski s. 816 oraz biogram w Wikipedii. - Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus, Nikolaus Kopernikus) (19.02.1473 Toruń - 24.05.1543 Frombork) polski astronom, ekonomista, lekarz, kanonik warmiński 1495, od 1510 we Fromborku, okresowo administrator dóbr kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, prace w dziedzinie monetarnej. Jeden z najwybitniejszych astronomów, twórca przełomu heliocentrycznego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 3-16
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Wójcicki Kazimierz Władysław]
Numer katalogowy/Number:i07476
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze wnętrza, etnografia wydarzenia, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody dziennikarze i publicyści - Polska literaci - Polska naukowcy - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ town halls/town hall, ethnography occurences, events/occurrence, event, portraits/portrait / Architektur Inneres Rathäuser/Rathaus, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich