Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00789
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa i powiat/ Olsztyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki i ziemski Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:"49 POW. CZĘSTOCHOWSKI GUB. PIOTRKOWSKIEJ Ruiny zamku w Olsztynie. Kościół Św. Barbary. Kościół i klasztor księży paulinów w Częstochowie."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:263x192 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, karta nieznacznie pofałdowana i nieznacznie poplamiony prawy dolny róg i nieznaczne wydawnicze zagięcie tablicy (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 49.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz 3 ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 49) oraz tekst w kserokopii z opisem powiatu pochodzący z części opisowej atlasu Ówczesny powiat częstochowski obejmował obecny powiat kłobucki. Olsztyn - zamek królewski, gotycki, z kamienia i cegły, zapewne 2. poł. XIII w., rozbudowanego w 1. poł. XIV w., wielokrotnie powiększany i umacniany od XIV do XVII w., zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, w ruinie, zob. Atlas zabytków s.438 z ilustracją; zob. również szerzej Leksykon zamków 2007 ss.344-347 z planem i ilustracjami, m. in. w ruinie od 1656, od 1722 rozpoczęto rozbiórkę murów. Zespół klasztorny popauliński: kościół Św. Andrzeja i Św. Barbary, późnorenesansowy, 1637-1643, rozbudowany zapewne 1773, restaurowany 1891-1904, bazylikowy z wieżą frontową; klasztor 1637-1643, przebudowany m. in. przed 1740, piętrowy, czteroskrzydłowy, zob. Atlas zabytków s.426.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Małopolska/paulini
Numer katalogowy/Number:i00789
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły sanktuaria zamki, varia mapy i plany / architecture castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent sanctuaries/sanctuary, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / chromo-lithography / Chromolithographie