Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00789
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa i powiat / Olsztyn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki i ziemski Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:49 Pow. Częstochowski Gub. Piotrkowskiej / "49 POW. CZĘSTOCHOWSKI GUB. PIOTRKOWSKIEJ Ruiny zamku w Olsztynie. Kościół Św. Barbary. Kościół i klasztor księży paulinów w Częstochowie."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:263x192 mm (ramka); 292x212 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, tablica nieznacznie pofałdowana i nieznacznie poplamiony prawy dolny róg i nieznaczne wydawnicze zagięcie tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 49
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz trzy ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 49) oraz tekst w kserokopii z opisem powiatu pochodzący z części opisowej atlasu Ówczesny powiat częstochowski obejmował obecny powiat kłobucki. Olsztyn - zamek królewski, gotycki, z kamienia i cegły, zapewne 2. poł. XIII w., rozbudowanego w 1. poł. XIV w., wielokrotnie powiększany i umacniany od XIV do XVII w., zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, w ruinie; zob. Atlas zabytków s. 438 z ilustracją; zob. również szerzej Leksykon zamków 2007 ss. 344-347 z planem i ilustracjami, m.in. w ruinie od 1656, od 1722 rozpoczęto rozbiórkę murów. Zespół klasztorny popauliński: kościół Św. Andrzeja i Św. Barbary, późnorenesansowy, 1637-1643, rozbudowany zapewne 1773, restaurowany 1891-1904, bazylikowy z wieżą frontową; klasztor 1637-1643, przebudowany m.in. przed 1740, piętrowy, czteroskrzydłowy; zob. Atlas zabytków s. 426
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska/Jura Krakowsko-Częstochowska/paulini
Numer katalogowy/Number:i00789
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły sanktuaria zamki, varia mapy i plany / architecture castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent sanctuaries/sanctuary, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie