Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07480
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Bal w sali ratusza warszawskiego, na korzyść szpitala dla dzieci, odbyty w dniu 19 stycznia r. b. Rysował Ryszkiewicz. (20)"
Autor/Author:Julian Schübeler wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. SCHÜBELER".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:193x289 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 4 (1217) z 27.01.1883 s. 57.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14665.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ratusz na pl. Teatralnym w Pałacu Jabłonowskich wzniesiony 1773-1785, przebudowany 1817-1819 na ratusz miejski, po pożarze 1863 odbudowany w stylu neorenesansowym 1864-1869, w XX. w. rozbudowany, po zniszczeniach w czasie II wojny światowej rozebrany 1952, 1995-1997 zrekonstruowano dawną fasadę pałacu.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07480
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze wnętrza, etnografia wydarzenia, kultura taniec, varia rozrywka / architecture interiors/interior/ town halls/town hall, culture dance, ethnography occurences, events/occurrence, event, varia entertainment / Architektur Inneres Rathäuser/Rathaus, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Kultur Tanz, Varia Erholung / wood-engraving / Holzstich