Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07482
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ciężkie mrozy w Warszawie, w Lutym 1870 r. Nocleg biednych na załamkach schodowych Ratusza Warszawskiego. (1460)"
Autor/Author:Edward Machowski wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "H. P." i "MACHOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:115x165 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, niezbyt widoczne ślady po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 243 z 24.02.1870 s. 116
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Machowski warszawski drzeworytnik czynny w drzeworytni "Kłosów" w latach 1869-1874; zob. SAP t. 5 ss. 214-215.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12177
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Ratusz na pl. Teatralnym w Pałacu Jabłonowskich wzniesiony 1773-1785, przebudowany 1817-1819 na ratusz miejski, po pożarze 1863 odbudowany w stylu neorenesansowym 1864-1869, w XX. w. rozbudowany, po zniszczeniach w czasie 2. wojny światowej rozebrany 1952, 1995-1997 zrekonstruowano dawną fasadę pałacu.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i07482
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze, etnografia typy ludowe / architecture town halls/town hall, ethnography folk types/folk type / Architektur Rathäuser/Rathaus, Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich