Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07495
Typ/Type:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"[1] "TELEFONY W WARSZAWIE. [...]. fig. 1. 1020"; [2] "fig. 2. 1018"; [3] "fig. 3. 1019".
Autor/Author:Drzeworytnia Władysława Bojarskiego wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "DRZ. W. BOJARSKI" i "X. Pillati", pozostałe niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 169x239; 2) 95x119; 3) 94x84 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie lewego dolnego rogu karty zachodzące na kompozycję, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 38 z 17.09.1882 s.600.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Władysława Bojarskiego w Warszawie działająca w latach 80. XIX w., zob. SPKP Suplement s.25.
Inf. o Autorze/Information about an Author:W. Bojarski (1843-1912) warszawski drzeworytnik, powstaniec, czynny w latach 1861-1887 (z przerwą na pobyt na zesłaniu 1863-1871), związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Wieńcem" i "Drzeworytnią Warszawską", zob. SAP t.1 ss.203-204.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Ryciny przedstawiają pierwszą centralę telefoniczną w Warszawie firmy "Bell's Telephon Company".
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07495
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty poczty i telefony, gospodarka komunikacja poczta i telefon, przyroda technika i wynalazki / architecture other objects/other object post offices and telephones, economy communication post and telephone, nature/wildlife technology and inventions/technology and invention / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Poste und Telephonen/Post und Telephon, Natur Technik und Erfindungen, Wirtschaft Verkehrswesen Post und Telephon / wood-engraving / Holzstich