Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07497

Typ/Type:trzy ryciny na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Stacya Główna Telefonów przy ulicy Nowopróżnéj w Warszawie. Fig. D."; [2] "Aparat mikro-telefonowy. Fig. A. (6395-6"; [3] "Wnętrze Stacyi Głównéj Telefonów w Warszawie. Fig. B. (6397)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) i 2): "S. A."; rycina 3): "ANTOSZEWICZ".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 152x135; 2) 150x55; 3) 181x231 mm.
Stan/Condition:Ryciny w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty.
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 906 z 9.11.1882: ryciny 1) i 2) s. 300; rycina 3) s. 301.
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst autorstwa Ed. Protaszewicza. Ryciny przedstawiają pierwszą centralę telefoniczną w Warszawie firmy "Bell's Telephon Company".
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07497
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty poczty i telefony, gospodarka komunikacja poczta i telefon, przyroda technika i wynalazki / architecture other objects/other object post offices and telephones, economy communication post and telephone, nature/wildlife technology and inventions/technology and invention / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Poste und Telephonen/Post und Telephon, Natur Technik und Erfindungen, Wirtschaft Verkehrswesen Post und Telephon / wood-engraving / Holzstich