Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07512

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Posiedzenie Sekcji Rolnej, w Sali Głównej Gmachu Towarzystwa Kredytowego w Warszawie / "POSIEDZENIE SEKCYI ROLNÉJ, W SALI GŁÓWNÉJ GMACHU TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO W WARSZAWIE. (Rysował Gerson, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:232x213 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, w prawym dolnym rogu kompozycji nieznaczne zagięcie, nadto znaczne, naprawiane uszkodzenie lewego marginesu karty dochodzące do kompozycji z ubytkiem lewego marginesu karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 20 z 11.02.1860 s. 165
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4182
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu Wł. [Władysława] Sabowskiego. Bardzo rzadka rycina. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego, założone 1825 w Warszawie, działało do 1939; zob. Encyklopedia Warszawy s. 686 z ilustracją. Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na ul. Kredytowej 1 (obecnie Muzeum Etnograficzne), neorenesansowe 1853-1858, projekt Henryk Marconi, odbudowane ze zmianą funkcji 1962-1971; zob. Atlas zabytków s. 314
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i07512
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura budynki użyteczności publicznej inne obiekty towarzystwa wnętrza, gospodarka finanse rolnictwo / architecture associations, assemblies/association, assembly interiors/interior/ other objects/other object public-use buildings/public-use building, economy agriculture finances / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Gesellschaften/Gesellschaft Inneres öffentliche Gebäude, Wirtschaft Finanzwesen Landwirtschaft / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich