Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07512
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POSIEDZENIE SEKCYI ROLNÉJ, W SALI GŁÓWNÉJ GMACHU TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO W WARSZAWIE. (Rysował Gerson, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:Wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:232x213 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, w prawym dolnym rogu kompozycji nieznaczne zagięcie, nadto uszkodzenie lewego marginesu karty dochodzące do kompozycji i ubytek lewego marginesu karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 20 z 11.02.1860 s.165.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4182.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego, założone 1825 w Warszawie, działało do 1939, zob. Encyklopedia Warszawy s.686 z ilustracją. Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na ul. Kredytowej 1 (obecnie Muzeum Etnograficzne), neorenesansowe 1853-1858, projekt Henryk Marconi, odbudowane ze zmianą funkcji 1962-1971, zob. Atlas zabytków s.314.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07512
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budynki użyteczności publicznej inne obiekty towarzystwa wnętrza, gospodarka finanse rolnictwo / architecture associations, assemblies/association, assembly interiors/interior/ other objects/other object public-use buildings/public-use building, economy agriculture finances / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Gesellschaften/Gesellschaft Inneres öffentliche Gebäude, Wirtschaft Finanzwesen Landwirtschaft / wood-engraving / Holzstich