Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07514
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Sala posiedzeń w gmachu Towarzystwa Kred. Ziemsk. w Warszawie [...]."
Autor/Author:St. Ślaski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. SLASKI. DRZEW. WAR.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:152x116 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 1.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss.19-20.
Inf. o Autorze/Information about an Author:St. Ślaski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1880, związany początkowo z Drzeworytnią Warszawską, a następnie z drzeworytnią Bronisława Puca, znany dotąd z kilku prac z 1880 dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto rytował dla "Biesiady Literackiej" (1879) w ramach drzeworytni B. Puca, pierwsza znana praca to: "Sala posiedzeń w gmachu Towarzystwa Kred. Ziemsk. w Warszawie [...]." w: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 1; zob. Opałek 1949 s. 63 i materiały własne.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst sygnowany pseudonimem: "W. B." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu, być może Władysław Bełza; zob. SPPP t. 3 s. 405). Rzadka rycina. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, stowarzyszenie właścicieli ziemskich Królestwa Polskiego, założone 1825 w Warszawie, działało do 1939; zob. Encyklopedia Warszawy s. 686 z ilustracją. Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na ul. Kredytowej 1 (obecnie Muzeum Etnograficzne), neorenesansowe 1853-1858, projekt Henryk Marconi, odbudowane ze zmianą funkcji 1962-1971; zob. Atlas zabytków s. 314.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07514
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budynki użyteczności publicznej inne obiekty towarzystwa wnętrza, gospodarka finanse / architecture associations, assemblies/association, assembly interiors/interior/ other objects/other object public-use buildings/public-use building, economy finances / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Gesellschaften/Gesellschaft Inneres öffentliche Gebäude, Wirtschaft Finanzwesen / wood-engraving / Holzstich