Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07691

Typ/Type:zestaw 3 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Monastyrek / Монастирок / Horodnica / Miodoborska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Borszczów województwo tarnopolskie (Ukraina) / powiat Kopyczyńce województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "Skały w których wykuta Gontyna w Monasterzysku nad Seretem. (5282)"; [2] "Wnętrze Gontyny pogańskiéj, wykutéj w skale, w Monasterzysku nad Seretem. (5283)"; [3] "Dolmen w Monasterzysku nad Seretem. Brama kamienna. Ołtarz ofiarny na zamczysku w Horodnicy Miodoborskiéj. (5284)"
Autor/Author:1) Franciszek Szymański; 3) wg J. Błędkowskiego; wg Feliksa Brzozowskiego (?)
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "F. Br." i w prawym rogu "F. SZYMAŃSKI."; pozostałe ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 115x161 mm; 2) 117x160 mm; 3) 128x114 mm
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, jedynie rycina 3) z nieznacznym mechanicznym uszkodzeniem
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 722 z 1.05.1879: 1) s. 284; 2) s. 285; 3) s. 288
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz obszerny tekst w kserokopii Adama Honorego Kirkora: Zabytki bałwochwalcze w Galicyi. Rycina 1), jak i prawdopodobnie 2 pozostałe ryciny, wg Feliksa Brzozowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje nazwisko autora rysunków według których wykonano ryciny. Skalna świątynia zwana też Kamieniem Dobosza nad jarem rzeki Seret, w grocie przedchrześcijańska świątynia XII-XVI monaster prawosławny, od 1600 bazyliański, w końcu XVIII w. zamknięty przez Austriaków, przed wejściem do groty kamienny stół ofiarny; zob. Hauser 2006 s. 177
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i07691
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura inne świątynie, historia archeologia, religia kulty pogańskie mitologia słowiańska / architecture other temples/other temple, history archeology, religion Slavonic mythology pagan cults/pagan cult / Architektur andere Kirchen/andere Kirche, Geschichte Archeologie, Religion heidnische Kulte slawische Mythologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich