Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07694

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Podkamień / Підкамінь
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Brody województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Klasztor O. O. Dominikanów w Podkamieniu, w Galicji, od strony zachodniej / "KLASZTOR O. O. DOMINIKANÓW W PODKAMIENIU, W GALICYI, OD STRONY ZACHODNIÉJ"
Autor/Author:Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x233 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, wyraźna plama bezpośrednio pod tytułem (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1866
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 370 z 27.10.1866 s. 196
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym: "K. Mik."; spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu K. Mikulskiego, nie podaje jednakże autora rysunku według którego wykonano rycinę. Nieczęsta rycina. Kościół i klasztor dominikanów na szczycie Góry Różańcowej, budowę zainicjował 1612 Baltazar Cetner, sanktuarium maryjne, 1915 spłonęła biblioteka zakonna i zbiory malarstwa, po II wojnie światowej szpital, obecnie w posiadaniu unickiego zgromadzenia zakonnego studytów; zob. Hauser 2004 ss. 183-184
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/dominikanie/studyci
Numer katalogowy/Number:i07694
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły panoramy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich