Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07733
Typ/Type:cztery ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Stopnica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Busko-Zdrój województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Stopnica
Tytuł/Title:"Zabytki w kościele farnym stopnickim. [1] Chrystus Pan na krzyżu. Kopia rzeźby pomieszczonéj w wielkim ołtarzu kościoła farnego w Stopnicy. [2] Kielich ze skarbca kościoła farnego w Stopnicy. [3] Monstrancya ze skarbca kościoła farnego w Stopnicy. [4] Relikwiarz ze skarbca kościoła farnego w Stopnicy."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:od 95x69 mm do 164x116 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, jedynie rycina 2) ze słabą plamą
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 303 z 18.10.1873 s. 189
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "E. G. C.". Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu nieznacznie inny jego pseudonim: "F. G. C." (SPPP nie rozwiązuje obu pseudonimów). Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę (być może rysunek wg fotografii). Kościół gotycki, z ciosu kamiennego, ok. 1362-1370, fundacji Kazimierza Wielkiego, z późniejszymi kaplicami, odbudowany 1954-1960; zob. Atlas zabytków s. 476
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i07733
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne wyposażenie, kultura rzemiosło artystyczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture architectural details/architectural detail equipment, culture arts and crafts, handicraft / Architektur architektonische Details/architektonisches Detail Ausstattung, Kultur Kunsthandwerk / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich