Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07835

Typ/Type:zestaw 5 rycin i 6 ilustracji (druków) na 6 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Białystok / Hieronimowo / Troki / Trakai
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Białystok województwo podlaskie (białostockie) / Hieronimowo - powiat Białystok (powiat białostocki) gmina Michałowo / Troki - Kresy powiat Wilno (Litwa)
Tytuł/Title:Białystok / Hieronimowo / Troki: [1] "BRAMA PAŁACOWA W BIAŁYMSTOKU. 7401"; [2] "PAŁAC BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU. 7402"; [3] "POMNIK STEFANA BRANICKIEGO. 7403"; [4] "POMNIK KLEMENSA BRANICKIEGO. 7404"; [5] "KOŚCIÓŁ W BIAŁYMSTOKU. 7405"; druki (ilustracje): [6] "RATUSZ W BIAŁYMSTOKU. 7422"; [7] "HIERONIMÓW, WIOSKA LITEWSKA. 7423"; [8] "PAŁAC W HIERONIMOWIE. 7424"; [9] "POMNIK KAZIMIERZA DZIEKOŃSKIEGO W HIERONIMOWIE. [...] 7436"; [10] "RUINY ZAMKU TROCKIEGO. 7437"; [11] "TYP LITEWSKI. 7435"
Autor/Author:2) Kazimierz Pomianowski; wszystkie wg Józefa Myszkowskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl ilustracji do obszernego artykułu Edwarda Chłopickiego: "Opowiadania z wędrówki po kraju"
Sygnatura/Signature:Pozycje sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) "Myszkowski"; 2) "K. POMIAN"; 3) "Myszkowski"; 6) "Myszkowski"; 7) "J. Myszkowski"; 8) "J. Myszkowski 1886"; 9) "Myszkowski"; 10) "Myszkowski"; 11) "Myszkowski 86"; pozostałe niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:o zróżnicowanych wymiarach ca A6; ilustracje o zróżnicowanych wymiarach ca A5 mm
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, ryciny i ilustracje bez wad jedynie rycina nr 5 (kościół) z nieznaczną plamką w kompozycji (karty po konserwacji)
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1129 z 17.02.1887: s. 100 ryciny 1) i 2); s. 101 ryciny 3), 4) i 5); nr 1132 z 10.03.1887: s. 148 ilustracja 6) i s. 149 ilustracje 7) i 8); nr 1134 z 24.03.1887: s. 180 ilustracja 9); s. 181 ilustracje 10) i 11)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890, początkowo rytował dla "Kłosów", później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21229 (kościół); poz. 21230 (pałac); poz. 20355 i 20356 (nagrobki); poz. 21903 (Hieronimowo jako pałac Hieronimów); poz. 10828 (Hieronimowo jako Hieronimów); poz. 10830 (pomnik K. Dziekońskiego); poz. 10831 (typ litewski); poz. 24346 (Troki zamek)
Uwagi/Comments:Zestaw 5 rycin i 6 ilustracji na sześciu kartach. Białystok - Pałac Branickich, barokowy, 1691-1697, projektu Tylmana van Gamerena, z wykorzystaniem murów poprzedniej budowli z XVI w., przebudowany ok. 1720-1772, powtórnie 1837-1841, odbudowany 1945-1962, brama główna pałacu Branickich, barokowa, ok. 1758; ratusz barokowy, 1745-1761, rozbudowany 1762-1768, zrekonstruowany od podstaw 1945-1958, siedziba muzeum; zob. Atlas zabytków s. 170 z ilustracją pałacu. Osiemnastowieczne nagrobki Branickich w kościele katedralnym w Białymstoku. Kościół katedralny, barokowy, 1617-1626, przebudowany 1751-1752, jednonawowy z wieżą frontową, rozbudowany o dostawiony doń kościół neogotycki 1900-1905; zob. Atlas zabytków s. 170. Hieronimowo - dwór z 1830 zbudowany przez gen. Kazimierza Dziekońskiego, własność Dziekońskich do przełomu XIX/XX w., potem spolonizowanej niemieckiej rodziny von Ramm, po wojnie w ruinie, zachowana jedynie widoczna oficyna z 1. poł. XIX w. oraz założenie parkowe. - Kazimierz Dziekoński (4.03.1779 Warszawa - 23.01.1847) generał Wojska Polskiego, oficer w powstaniu kościuszkowskim, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego w Księstwie Warszawskim, 1828 mianowany generałem brygady Królestwa Kongresowego, dowódca w powstaniu listopadowym (m.in. dowódca obrony Radomia i Pragi), 1831-1833 na zesłaniu; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 6 ss. 134-135 i inne. - Jan Klemens Branicki (21.10.1689 Tykocin albo Białystok - 9.10.1771 Białystok) hetman wielki koronny, magnat i właściciel Białegostoku, piastował m.in. również urzędy chorążego wielkiego koronnego 1724, generała artylerii koronnej 1728, hetmana polnego koronnego 1735, wojewody krakowskiego 1746, hetmana wielkiego koronnego 1752, kasztelana krakowskiego 1762, przeciwnik Czartoryskich, stronnik Sasów, kontrkandydat Stanisława Augusta do tronu; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 404-407 - Stefan Mikołaj Branicki (ca 1640 - 1709) magnat, piastował liczne urzędy w tym stolnik wielki koronny 1685, wojewoda podlaski 1699, starosta stopnicki, bielski, brański (1683), ratneński i krośnieński (1673), uczestnik wojen Jana III Sobieskiego, później związany z Sapiehami, przeciwnik Augusta II Sasa, wybudował barokowy pałac w Białymstoku; zob. Leksykon historii Polski s. 73 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 411-412
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie/[portret:Branicki Jan Klemens/[portret:Branicki Stefan]/[portret:Dziekoński Kazimierz]/Dziekońscy/Ramm von
Numer katalogowy/Number:i07835
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły muzea i skanseny pomniki ratusze rezydencje, etnografia Litwini typy ludowe, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska postacie 18 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska urzędnicy - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monuments, statues/monument, statue museums/museum rezydencje/residences, manors/residence, manor town halls/town hall, ethnography folk types/folk type the Lithuanians, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kirchen/Kirche Museen/Museum Rathäuser/Rathaus Residenzen/Residenz, Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Porträts/Porträt / table (figure) wood-engraving woodcut / Druck Holzschnitt Holzstich