Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07858

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Paniowce / Панівці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Borszczów województwo tarnopolskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Pałac w Paniowcach. (5552)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:127x188 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 763 z 12.02.1880 s.112.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23389.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Dr Antoni J." autorstwa Józefa Apolinarego Rollego; zob. SPPP t.1 ss.411-412. Spis treści półrocznika nie podaje nazwisko autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę. Majątek w Paniowcach był własnością Potockich, potem Starzyńskich. Pałac wybudował ok. 1840 Kalikst Starzyński, obiekt nieistniejący; zob. Encyklopedia Kresów s.336.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i07858
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, malarstwo (rysunek) polskie / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich