Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07864

Typ/Type:rycina/obrazek święty
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kalwaria Zebrzydowska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wadowice województwo małopolskie (bielskie) gmina Kalwaria Zebrzydowska
Tytuł/Title:"Pamiątka z jubileuszu 300-letniego założenia Grobu Matki Boskiej w Kalwaryi Zebrzydowskiej. Najśw. Marya Panna Wniebowzięta przez aniołów z grobu na Dolinie Józefata."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:112x72 (całość 140x90) mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie dobrym, kompozycja bez wad, uszkodzone marginesy szczególnie prawy, złamany lewy dolny róg obrazka, plamki.
Uwagi/Comments:Obrazek święty. Na rewersie "Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny przed Jej cudownym obrazem w Kalwaryi Zebrzydowskiej [...]". Zespół klasztorny bernardynów, manierystyczno-barokowy 1603-1609 fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego. Kościół rozbudowany 1702, klasztor rozbudowywany do 1656, później przekształcony, kalwaria założona 1604 (kościółek Ukrzyżowania 1600-1601) z 42 kapliczkami przeważnie manierystycznymi, 1605-1616, zob. Atlas zabytków s.520 z ilustracjami.
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i07864
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory sanktuaria, religia sakralia / architecture monasteries/convents/monastery/convent sanctuaries/sanctuary, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kloster, Religion Sakrales / chromo-lithography / Chromolithographie