Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07889
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kudak / Кодак
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Zaporoże
Tytuł/Title:[1] "Plan Kudaku."; [2] "Południowo-zachodni bastyon niegdyś twierdzy Kudaku. (3754-55)"
Autor/Author:2) Marceli Wiśniewski
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) sygnowana na płycie: "M. WIŚNIEWSKI"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 82x67; 2) 165x238 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie karty w lewym górnym rogu na rycinie 2) (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 633 z 16.08.1877 s. 101
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marceli Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67 i Rudniewska (Słownik) ss. 135-136.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Mariana Dubieckiego. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Najdalsza kresowa twierdza polska na Zaporożu, budowa zapoczątkowana 1635, twierdza w typie staroholenderskim, jeszcze przed ukończeniem zdobyta 1635 przez Kozaków, odbudowana do 1637, podczas powstania Chmielnickiego po kilkumiesięcznym oblężeniu skapitulowała, 1709 twierdzę zburzono, obecnie niewielkie pozostałości wału obronnego; zob. Encyklopedia Kresów s. 223 i Hauser 2006 ss. 219-220. Twierdza w granicach wsi Stare Kodaki obecnie włączona do Dniepropietrowska (obecnie Dniepr / Дніпро).
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i07889
Kategorie tematyczne/Categories:architektura twierdze, cytadele, varia mapy i plany / architecture strongholds/strongold, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Festungen/Festung, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich