Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07889
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kudak / Кодак
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Zaporoże
Tytuł/Title:[1] "Plan Kudaku."; [2] "Południowo-zachodni bastyon niegdyś twierdzy Kudaku. (3754-55)"
Autor/Author:2) Marceli Wiśniewski
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) sygnowana na płycie: "M. WIŚNIEWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 82x67; 2) 165x238 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie karty w lewym górnym rogu na rycinie 2) (karta po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 633 z 16.08.1877 s.101.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marceli Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s.67 i Rudniewska (Słownik) ss.135-136.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Nie sprawdzono spisu treści półrocznika w celu ustalenia autora rysunków według których wykonano ryciny. Najdalsza kresowa twierdza polska na Zaporożu, budowa zapoczątkowana 1635, twierdza w typie staroholenderskim, jeszcze przed ukończeniem zdobyta 1635 przez Kozaków, odbudowana do 1637, podczas powstania Chmielnickiego po kilkumiesięcznym oblężeniu skapitulowała, 1709 twierdzę zburzono, obecnie niewielkie pozostałości wału obronnego, zob. Encyklopedia Kresów s.223 i Hauser 2006 ss.219-220. Twierdza w granicach wsi Stare Kodaki obecnie włączona do Dniepropietrowska (obecnie Dniepr / Дніпро).
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i07889
Kategorie tematyczne/Categories:architektura twierdze, cytadele, varia mapy i plany / architecture strongholds/strongold, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Festungen/Festung, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / wood-engraving / Holzstich