Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07897

Typ/Type:zestaw 2 rycin (kompozycje po 9 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Humań (Zofiówka) / Умань
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:[1] "ZOFIOWKA [...] (2341)"; [2] "ZOFIÓWKA [...] (2342)"
Autor/Author:Gustaw Hähle wg Franciszka Wastkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "HAEHLE s.c."; rycina 2) niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 267x236; 2) 266x233 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 389 z 12.12.1872 ss.388-389.
Inf. o Autorze/Information about an Author:G. Hähle warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego sprowadzony do Polski w 1859 albo 1860 czynny w latach 1860 do co najmniej 1879, początkowo rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", potem również dla "Kłosów" (większość prac z lat 1860-1861); zob. SAP t.3 s.12 i Rudniewska (Słownik) s.51.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25035 (pomija rysownika i drzeworytnika).
Uwagi/Comments:Zachowane całe oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem "r." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego, zob. SPPP t.1 s.6. Autorstwo F. Wastkowskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika. Bardzo ciekawe i dekoracyjne ryciny, na każdej kompozycji po 9 widoków. Obiekt istniejący (w pobliżu Humania) w dobrym stanie. Słynne wielkie założenie ogrodowe z lat 1795-1809 Stanisława Szczęsnego Potockiego w stylu angielsko-chińskim, majątek skonfiskowany po powstaniu listopadowym, potem główna szkoła ogrodnictwa (przeniesiona z Odessy), zob. Encyklopedia Kresów s.547 i Hauser, Tokarski 2001 ss.193-194.
Cena/Price:400
Numer katalogowy/Number:i07897
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty parkowe i ogrodowe parki i ogrody rezydencje / architecture compositions (including multiview ones) park and garden objects, facilities/park and garden object, facility parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Park- und Gartenobjekte/Park- und Gartenobjekt Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich