Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07898

Typ/Type:zestaw 2 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kijów / Київ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:[1] "Widok peczerskiego monasteru w Kijowie."; [2] "Wnętrze pieczar kijowskich"
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Litografie
Wymiary/Size/Capacity:1) 130x222; 2) 96x148 mm.
Stan/Condition:Ryciny w dość ładnych stanach, nieznaczne przebarwienia na marginesach kart (ryciny po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 40 z 5.04.1845: 1) s.316; 2) s.317.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma (karty luzem) wraz z anonimowym tekstem. Zespół klasztorny Ławry Kijowsko-Peczerskiej zapoczątkowany w XI w., niszczony 1240 i 1480, centrum prawosławia w I RP, największy zwarty zespół obiektów sakralnych Europy, zob. Hauser, Tokarski 2001 ss.77 i n.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i07898
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie klasztory panoramy wnętrza / architecture Orthodox churches/Orthodox church interiors/interior/ monasteries/convents/monastery/convent panoramas/panorama / Architektur Inneres Kloster Panoramas/Panorama orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / lithograph / Lithographie