Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07921

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bakczysaraj (Bachczysaraj) / Бахчисарай / Бахчисарай / Bağçasaray
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Ukraina-Krym / Крим / Крым / Qırım
Tytuł/Title:"Bakczysaraj. - Widok ogólny. (1710)"
Autor/Author:wg Ivan Volkovskij
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie cyrylicą: "I. Wołkowski" w lewym dolnym rogu i nieczytelny monogram w prawym dolnym rogu kompozycji
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:177x225 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym poziomym złożeniu karty, słabe plamy nad górnym marginesem i pod tytułem ryciny (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 277 z 20.10.1870 s. 241
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ivan Volkovskij rysownik i malarz rosyjski, czynny w latach ca 1852-1870; zob. AKL. Index t. 12 s. 340.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę, jak również autora tekstu. Dawna stolica chanów krymskich.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i07921
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich