Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07943
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy podolskie / Поділля
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Podole (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wieśniacy powracający z jarmarku. (Z obrazu J. Brandta, rysował na drzewie W. Szerner)."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKORSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:196x246 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne mechaniczne uszkodzenie w kompozycji, nadto u dołu kompozycji niewielka perforacja, a także bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 52 z 26.12.1868 s. 304
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1549
Uwagi/Comments:Wycinek. Nieczęsta rycina.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i07943
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich