Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07960
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Podole / Поділля
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Podole (Ukraina)
Tytuł/Title:"KONIE PODOLSKIE."
Autor/Author:Kazimierz Krzyżanowski wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "KK" oraz monogram wiązany "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:97x143 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 226 z 23.01.1864 s. 32
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Władysława Zawadzkiego z cyklu: Obrazy Rusi Czerwonej. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:i07960
Kategorie tematyczne/Categories:przyroda hipologia i sceny hippiczne / nature/wildlife hippology / Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich