Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07976
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Podole (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "TŁOKA."; [2] "KOROWAJ."
Autor/Author:1) F. Schnage (Sznage); 2) Feliks Zabłocki; obie ryciny wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "F. SZNAGE"; 2) monogram wiązany "JK" oraz "FZABŁOCKI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 104x138; 2) 124x145 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 232 z 5.03.1864 s.89.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) F. Schnage (Sznage) warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1863-1870, pracujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor dość licznych drzeworytów, zob. Opałek 1949 s.66, Rudniewska (Słownik) ss.128-129. 2) F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej", zob. Opałek 1949 s.68 i Rudniewska (Słownik) s.138.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje obu rycin.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Władysława Zawadzkiego z cyklu: Obrazy Rusi Czerwonej. Dość rzadkie ryciny.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i07976
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe zwyczaje i obrzędy, kultura muzyka, varia kostiumologia i stroje ludowe / culture music, ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Kultur Musik, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich