Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07980
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy podolskie / Поділля
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Podole (Ukraina)
Tytuł/Title:"KRAJOBRAZ PODOLSKI."
Autor/Author:F. Backebusch wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "F. Backebusch" oraz monogram wiązany "JK".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:145x236 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamki na marginesach karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 223 z 2.01.1864 s.4.
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Backebusch drzeworytnik czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.1 s.66 i obszerniej Opałek 1949 s.42.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6927.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Władysława Zawadzkiego z cyklu: Obrazy Rusi Czerwonej. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i07980
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, zawody i zajęcia gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia / jobs and professions/job and occupation economy agriculture breeding, ethnography folk types/folk type the Ukrainians, nature/wildlife hippology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)