Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07990
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie / podolskie / Поділля / Juliusz Kossak
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Podole / Galicja Wschodnia (Ukraina)
Tytuł/Title:"UBIORY WŁOŚCIAN NA PODOLU GALICYJSKIÉM."
Autor/Author:Feliks Zabłocki wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: 1) "FZ"; 2) monogram łączony "JK"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 137x117; 2) 141x118 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki, większe plamy na marginesach karty już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 227 z 30.01.1864 s. 44
Inf. o Autorze/Information about an Author:Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Władysława Zawadzkiego z cyklu: Obrazy Rusi Czerwonej. Dość rzadkie ryciny.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i07990
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich