Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08161

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:[1] "Wnętrze pracowni malarskiéj w Częstochowie. Rysował z natury A. Głębocki. 61"; [2] "Wnętrze pracowni snycerskiéj w Częstochowie. Rysował z natury A. Głębocki. 62"
Autor/Author:1) Konstanty Przykorski; 2) Edward Nicz; obie ryciny wg Adriana Głębockiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: 1) "K. Przyko"; 2) "E. NICZ"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 237x187 mm (kompozycja); 2) 234x187 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina 1) w stanie więcej niż dobrym, kompozycja bez wad, przedarcie prawego marginesu oraz drobne uszkodzenia marginesu w obrębie typograficznej ramki oraz plama na lewym marginesie karty; rycina 2) w stanie co najmniej dobrym, słaby ślad po starym złożeniu i przedarcie na lewym marginesie karty dochodzące do kompozycji oraz drugie dochodzące do typograficznej ramki (karty po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 322 z 28.02.1874: 1) s. 132; 2) s. 133
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113. 2) Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 50-51
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4540 notuje tylko 1) rycinę
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "St. R." autorstwa Stanisława M. Rzętkowskiego; zob. SPPP t. 3 s. 220
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i08161
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski zawody i zajęcia architektura wnętrza, kultura sztuki plastyczne, zawody i zajęcia malarz snycerz / jobs and professions/job and occupation architecture interiors/interior/, culture fine arts, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Architektur Inneres, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Kultur bildende Künste / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich