Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08161

Typ/Type:zestaw 2 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:[1] "Wnętrze pracowni malarskiéj w Częstochowie. Rysował z natury A. Głębocki. 61"; [2] "Wnętrze pracowni snycerskiéj w Częstochowie. Rysował z natury A. Głębocki. 62"
Autor/Author:1) Konstanty Przykorski; 2) Edward Nicz; obie ryciny wg Adriana Głębockiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "K. Przyko"; 2) "E. NICZ".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 237x187; 2) 234x187 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w stanie więcej niż dobrym, kompozycja bez wad, przedarcie prawego marginesu oraz drobne uszkodzenia marginesu w obrębie typograficznej ramki oraz plama na lewym marginesie karty; rycina 2) w stanie co najmniej dobrym, słaby ślad po starym złożeniu i przedarcie na lewym marginesie karty dochodzące do kompozycji oraz drugie dochodzące do typograficznej ramki (obie ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 322 z 28.02.1874: 1) s.132; 2) s.133.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf, zob. Rudniewska (Słownik) ss.107-108 i SAP t.8 s.113. 2) E. Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf, zob. obszerny biogram w SAP t.6 ss.50-51.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4540 notuje tylko 1) rycinę.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "St. R." autorstwa Stanisława M. Rzętkowskiego, zob. SPPP t.3 s.220.
Cena/Price:320
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i08161
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wnętrza, zawody i zajęcia kultura sztuki plastyczne, zawody i zajęcia malarz snycerz / architecture interiors/interior/, jobs and professions/job and occupation culture fine arts, jobs and professions/job and occupation / Architektur Inneres, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Kultur bildende Künste, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung / wood-engraving / Holzstich