Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08202
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WARSZAWA. I. Ulica Brzozowa od strony ulicy Mostowéj. II. Ulica Brzozowa od strony ulicy Celnéj. (1263-64)"
Autor/Author:1) Feliks Zabłocki wg Adolfa Kozarskiego; 2) Andrzej Zajkowski [wg Adolfa Kozarskiego]
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "A. KOZARSKI" i "F. ZABŁOCKI sc"; 2) "A. ZAJKOWSKI." i "K."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 119x95 mm (kompozycja); 2) 93x117 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 208 z 24.06.1869 s. 344
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138; 2) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8144 (podaje błędne informacje)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08202
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kamienice ulice, etnografia typy / architecture streets/street tenement houses/tenement house, ethnography types/type / Architektur Straße Wohnhäuser/Wohnhaus, Etnographie Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich