Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08209
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"ULICE STARÉJ WARSZAWY. Kamienne schodki. Kamienne schodki z Bugaju."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Edwarda Leskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "KP"; 2) "KP" i "EL"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 213x93; 2) 212x95 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 97 z 6.11.1869 s. 225
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 8857
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08209
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice / architecture streets/street / Architektur Straße / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich