Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08214
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Kamienne Schodki / "KAMIENNE SCHODKI. Rysował na drzewie Al. Gierymski. 600"
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Aleksandra Gierymskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Warszawa w obrazkach. III."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "DRZ B. PUC - K. MRÓWCZYŃSKI. Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:315x141 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieco przycięty górny margines oraz inne nieznaczne wady karty, ale bez wpływu na kompozycję (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 49 z 5.12.1880 s. 776
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany jako rytownik z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4321
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze. Judaik - typy żydowskie. Sklep z kawą
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08214
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura sklepy i składy handlowe ulice, etnografia judaica typy Żydzi / architecture shops/shop/ streets/street, ethnography Judaica the Jews types/type / Architektur Geschäfte/Geschäft Straße, Etnographie Judaika Juden Typen/Typ / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich