Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08216
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ulica Nowomiejska, zwana także Gołębią. (Rysował z natury Wastkowski)"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Franciszka Wastkowskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "ULICE STARÉJ WARSZAWY."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PRZYKORSKI. sc" i "W. F"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x210 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne zaplamienie prawego dolnego rogu karty, ale już poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 102 z 11.12.1869 s. 289
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17887
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08216
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice ulice, etnografia targi i jarmarki, odpusty / architecture streets/street tenement houses/tenement house, ethnography markets and fairs/market and fair / Architektur Straße Wohnhäuser/Wohnhaus, Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich