Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08218
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:WARSZAWA. 1) "Plan sytuacyjny odkrytych murów i okolicznych posesyj."; 2) "Mury miejskie Staréj Warszawy. - Szczątki baszty przy byłéj bramie Nowomiejskiéj, odkryte przy ulicy Podwale, w d. 12 czerwca r. b. (Podług fotografii Brandla i Sp.) 1585)"
Autor/Author:1) wg J. Kalisiewicza / Kaliszewskiego (?); 2) Feliks Zabłocki i Andrzej Zajkowski wg Henryka Pillatiego na podstawie fotografii Konrada Brandla
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "J. KALISIE."; 2) "H. PILLATI" i "F. ZAB. i A. ZAJ. Sc"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 94x119; 2) 152x225 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcia na marginesach bez szkody dla kompozycji oraz bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 261 z 30.06.1870 s. 404
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138. 2) A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24438
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst Kazimierza Władysława Wójcickiego.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08218
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje / architecture fortifications/fortification / Architektur Festungen/Festung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich