Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08233
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"NA KANONJI. Układ i rysunek L. Ilinicza. (1524)"
Autor/Author:Wg Ludomira Ilinicza Zajdla
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "L. Ilinicz-Zajdel".
Technika/Technique:Druk
Wymiary/Size/Capacity:298x221 mm.
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 202 (1414) z 13.11.1886 s.317.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ilustracja do tekstu Wiktora Gomulickiego.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i08233
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy / architecture compositions (including multiview ones), ethnography types/type / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Typen/Typ / table (figure) / Druck