Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08237

Typ/Type:rycina / karnet życzeniowy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Stara Warszawa"
Autor/Author:Czesław Borowczyk
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji "CB" i w lewym dolnym rogu pod kompozycją ołówkiem "Borowczyk"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:132x55 mm (kompozycja); 174x92 mm (karnet złożony); 174x186 mm (karnet po rozłożeniu)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:lata 60. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Czesław Borowczyk (9.07.1912 Grodzisk Wielkopolski - 18.03.1995 Warszawa) ceniony i płodny grafik i ilustrator, rysownik i pedagog. Edukację artystyczną rozpoczął 1930 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu uzyskując 1935 absolutorium na Wydziale Grafiki u J. Wronieckiego i K. Mondrala, przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako ilustrator czasopism i gazet, w 1937 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, od 1.03.1939 był też asystentem prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego na Wydziale Grafiki Artystycznej, uczelnię ukończył w 1946. W latach 1939-1947 mieszkał ponownie w Grodzisku Wielkopolskim, od 1947 do śmierci w Warszawie. Uprawiał grafikę warsztatową: techniki metalowe, litografię, drzeworyt i linoryt z przewagą drzeworytu. Z grafiki użytkowej poza ilustracją prasową, projekty znaczków pocztowych (lata 50. XX w.) i ekslibrisy; zob. przede wszystkim obszerny biogram w: Mulczyński 1996 ss. 44-46
Literatura/Literature:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Uwagi/Comments:Rycina małego formatu. Karnet życzeniowy złożony w formie dwóch kart na kartonie w który wklejono dwie karty papieru z drukowanymi życzeniami noworocznym (s. 3), na s. 1 odbito rycinę. Na s. 1 kartonu drobny drzeworyt. Na papierze na s. 3 krótkie typograficzne życzenia noworoczne i nadruk: Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz odręczny podpis długopisem ówczesnego przewodniczącego Włodzimierza Reczka bez daty. Życzenia skierowane do prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego. - Włodzimierz Reczek (1960-1997) polski działacz sportowy, prawnik, polityk; zob. biogram w Wikipedii. Stanisław Marian Leszczycki (8.05.1907 Mielec - 13.06.1996 Warszawa) wybitny polski geograf i krajoznawca, polityk. Studia na kierunku geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie już w 1928 zatrudniony został jako asystent. Doktorat uzyskał w 1933 roku. Od 1934 równolegle pracuje w Krakowskim Biurze Planowania Regionalnego. Tu m.in. zainteresował się tematyką turystyczną, stworzył pojęcie turyzmu i geografii turystyki oraz dla zapewnienia kadr dla ruchu turystycznego utworzył na UJ podyplomowe Studium Turyzmu w 1936 roku. M.in. działał w Lidze Popierania Turystyki i Związku Ziem Górskich i Polskim Towarzystwie Geograficznym. W 1939 aresztowany w akcji Sonderaktion Krakau i był więziony Sachsenhausen i Dachau do 1941. Po zwolnieniu brał udział w konspiracji. W 1945 habilitował się i zaangażował się politycznie w ruch socjalistyczny (PPS) mimo krótkiego aresztowania za udział w AK, poseł w latach 1945-1952. W latach 1946-1950 był wiceministrem spraw zagranicznych. Naukowo związał się od 1948 z Uniwersytetem Warszawskim, a od 1953 z utworzoną wówczas Polską Akademią Nauk (PAN) i Instytutem Geografii (faktycznie połączonym do 1994 z Instytutem Geografii UW). W 1970 zwolniony z pracy z UW i dalej był związany z IGiPZ PAN. Profesor zwyczajny od 1954, członek rzeczywisty PAN od 1964. W latach 1968–1972 prezes Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1950–1979 redaktor naczelny "Przeglądu Geograficznego". Członek honorowy 19 geograficznych towarzystw naukowych. Prowadził pracę naukową z zakresu geografii, geografii ekonomicznej, pod jego redakcją opracowano kilka ważnych atlasów, autor około 1000 prac naukowych w tym monografii tematu. Także podróżnik, turysta, kolekcjoner głównie kartografii i grafiki, bibliofil; zob. Geografowie polscy t. 2 ss. 913-917 i inne. W latach 30. XX w. (niewykluczone, że już w latach 20. XX w.) podejmował liczne podróże krajoznawcze i amatorsko fotografował głównie góry (cały łańcuch Karpat w granicach II RP)
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08237
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice rynki ulice, etnografia świąteczne / architecture market squares/market square streets/street tenement houses/tenement house, ethnography / Architektur Ringe/Ring Straße Wohnhäuser/Wohnhaus, Etnographie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich