Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08238

Typ/Type:rycina / karnet życzeniowy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Barbakan / "WARSZAWA. BARBAKAN drzeworyt Cz. Borowczyk"
Autor/Author:Czesław Borowczyk
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją w prawym dolnym rogu planszy: "CB." oraz typograficznie na ostatniej czwartej stronie karnetu w lewym dolnym rogu: "drzeworyt Cz. Borowczyk"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze wklejony wydawniczo w karton
Wymiary/Size/Capacity:125x70 mm (kompozycja); 163x98 mm (karnet złożony); 166x204 mm (karnet po rozłożeniu)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, na s. 2 okładki karnetu dopisek długopisem S. Leszczyckiego z podaniem autorstwa
Datowanie/Dating:lata 60. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Czesław Borowczyk (9.07.1912 Grodzisk Wielkopolski - 18.03.1995 Warszawa) ceniony i płodny grafik i ilustrator, rysownik i pedagog. Edukację artystyczną rozpoczął 1930 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu uzyskując 1935 absolutorium na Wydziale Grafiki u J. Wronieckiego i K. Mondrala, przeniósł się do Poznania, gdzie pracował jako ilustrator czasopism i gazet, w 1937 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, od 1.03.1939 był też asystentem prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego na Wydziale Grafiki Artystycznej, uczelnię ukończył w 1946. W latach 1939-1947 mieszkał ponownie w Grodzisku Wielkopolskim, od 1947 do śmierci w Warszawie. Uprawiał grafikę warsztatową: techniki metalowe, litografię, drzeworyt i linoryt z przewagą drzeworytu. Z grafiki użytkowej poza ilustracją prasową, projekty znaczków pocztowych (lata 50. XX w.) i ekslibrisy; zob. przede wszystkim obszerny biogram: Mulczyński 1996 ss. 44-46
Uwagi/Comments:Karnet życzeniowy złożony w formie dwóch kart na kartonie w który wklejono dwie karty papieru z drukowanymi życzeniami noworocznym (s. 3), na s. 1 odbito rycinę. Na s. 1 kartonu drobny drzeworyt, na s. 4 kartonu tytuł i sygnatura typograficzne jw. Na papierze na s. 3 krótkie życzenia noworoczne długopisem opatrzone nieczytelnym podpisem bez daty. Rycina małego formatu
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08238
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje, etnografia świąteczne / architecture fortifications/fortification, ethnography / Architektur Festungen/Festung, Etnographie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich