Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08243
Typ/Type:drzeworyt
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Brama na Starym Mieście
Autor/Author:Maria Hiszpańska-Neumann
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:66x72 mm (kompozycja); 107x150 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, na odwrocie ślady podklejenia w górnych rogach
Datowanie/Dating:lata 50./60. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maria Hiszpańska-Neumann (28.10.1917 Warszawa - 12.01.1980 Warszawa) graficzka i malarka oraz rysowniczka, także publicystka i krytyczka sztuki. Studiowała grafikę w latach 1935-1939 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, w chwili wybuchu wojny do ukończenia studiów zabrakło jej zdania 1 egzaminu, uczestniczka konspiracji, aresztowana w 1941, więziona najdłużej w obozach Neubrandenburg i Ravensbrück (do 26.04.1945). Po powrocie do Warszawy została przyjęta do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) i kontynuowała działalność artystyczną. Od 1946 rozpoczęła współpracę jako ilustratorka w wydawnictwach książkowych i prasie (Wiedza, potem Książka i Wiedza, Tygodnik Powszechny, PWN, Iskry, Czytelnik, Pax, PIW, wydawnictwa w NRD i inne), członek grup artystycznych m.in. "Warszawa" 1946-1947, "Xylon" od 1960. Dużo wystawiała, liczne wystawy indywidualne krajowe i zagraniczne, liczne nagrody, od 1965 również zajmowała się sztuką sakralną. Uprawiała głównie drzeworyt, rzadziej techniki metalowe, także grafikę użytkową, rysunek tuszem i ołówkiem, malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne (od 1965) i mozaikę; zob. Grońska 1971 s. 414, SAP 1972 s. 181 i przede wszystko Czarnecka, Kiedio 2019 (monografia życia i twórczości artystki)
Uwagi/Comments:Rycina bardzo małego formatu. Odwrocie czyste
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08243
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne, zawody i zajęcia sprzedawca obnośny i obwoźny / architecture architectural details/architectural detail, jobs and professions/job and occupation / Architektur architektonische Details/architektonisches Detail, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich