Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08248

Typ/Type:drzeworyt
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Stare Miasto / "Kamienne Schodki drzeworyt St. Łuckiewicza"
Autor/Author:Stanisław Łuckiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: monogram łączony "SŁ" oraz ołówkiem pod kompozycją: "Kamienne Schodki drzeworyt St. Łuckiewicza"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze czerpanym
Wymiary/Size/Capacity:76x30 mm (kompozycja); 108x150 mm (karnet złożony); 108x299 mm (karnet po rozłożeniu)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:do 1965
Pochodzenie/Origin:Pozycja ze zbioru prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Łuckiewicz (24.12.1900 Kijów - 8.08.1989 Warszawa) grafik. W latach 1920-1921 studiował w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie, w latach 1924-1928 w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie, członek Koła Artystów Grafików Reklamowych (KAGR) , członek ZPAP od 1949. Po wojnie związany z Łodzią, a potem z Warszawą. Bogata twórczość w dziedzinie grafiki warsztatowej (głownie drzeworyt) i użytkowej (plakat, ekslibris od 1942, grafika reklamowa), także malarstwa, rysunku i scenografii oraz wystawiennictwa. Udział w licznych wystawach, prace w wielu zbiorach polskich i zagranicznych; zob. SAP 1972 s. 332 i inne
Uwagi/Comments:Rycina na karnecie życzeniowym, na s. 3 odręczne życzenia długopisem datowane 21.12.1965 z podpisem: "RMochnacki" skierowane do prof. Stanisława Leszczyckiego. Na s. 4 w dolnym prawym rogu monogram kolekcjonerski prof. Stanisława Leszczyckiego i odręczny dopisek ww. długopisem z podaniem autorstwa. Rycina bardzo małego formatu. - Rodion Mochnacki (8.05.1898 Czyrna pow. Nowy Sącz - 5.08.1981 Kraków) profesor geografii. Szkołę średnią ukończył w Gorlicach, absolwent geografii Uniwersytetu Jagielońskiego (UJ) (studiował też historię), uczeń L. Sawickiego. Doktorat na UJ w 1924. Stały współpracownik Instytutu Geograficznego UJ. Nauczyciel szkół średnich w Tarnowie i Krakowie, wybitny specjalista w zakresie dydaktyki i metodyki geografii (m.in. autor podręcznika oraz wspólnie z E. Romerem atlasu geograficznego). Od 1947 wykładowca akademicki w Krakowie, od 1948 profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Działacz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prace z zakresu geografii regionalnej, dydaktyki i metodyki geografii; zob. Geografowie polscy t. 2 ss. 1073-1075. - Stanisław Marian Leszczycki (8.05.1907 Mielec - 13.06.1996 Warszawa) wybitny polski geograf i krajoznawca, polityk. Studia na kierunku geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie już w 1928 zatrudniony został jako asystent. Doktorat uzyskał w 1933 roku. Od 1934 równolegle pracuje w Krakowskim Biurze Planowania Regionalnego. Tu m.in. zainteresował się tematyką turystyczną, stworzył pojęcie turyzmu i geografii turystyki oraz dla zapewnienia kadr dla ruchu turystycznego utworzył na UJ podyplomowe Studium Turyzmu w 1936 roku. M.in. działał w Lidze Popierania Turystyki i Związku Ziem Górskich i Polskim Towarzystwie Geograficznym. W 1939 aresztowany w akcji Sonderaktion Krakau i był więziony Sachsenhausen i Dachau do 1941. Po zwolnieniu brał udział w konspiracji. W 1945 habilitował się i zaangażował się politycznie w ruch socjalistyczny (PPS) mimo krótkiego aresztowania za udział w AK, poseł w latach 1945-1952. W latach 1946-1950 był wiceministrem spraw zagranicznych. Naukowo związał się od 1948 z Uniwersytetem Warszawskim, a od 1953 z utworzoną wówczas Polską Akademią Nauk (PAN) i Instytutem Geografii (faktycznie połączonym do 1994 z Instytutem Geografii UW). W 1970 zwolniony z pracy z UW i dalej był związany z IGiPZ PAN. Profesor zwyczajny od 1954, członek rzeczywisty PAN od 1964. W latach 1968–1972 prezes Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1950–1979 redaktor naczelny "Przeglądu Geograficznego". Członek honorowy 19 geograficznych towarzystw naukowych. Prowadził pracę naukową z zakresu geografii, geografii ekonomicznej, pod jego redakcją opracowano kilka ważnych atlasów, autor około 1000 prac naukowych w tym monografii tematu. Także podróżnik, turysta, kolekcjoner głównie kartografii i grafiki, bibliofil; zob. Geografowie polscy t. 2 ss. 913-917 i inne. W latach 30. XX w. (niewykluczone, że już w latach 20. XX w.) podejmował liczne podróże krajoznawcze i amatorsko fotografował głównie góry (cały łańcuch Karpat w granicach II RP)
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08248
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice / architecture streets/street / Architektur Straße / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich