Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08252
Typ/Type:drzeworyt
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Stare Miasto)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"[1 RYNEK STAREGO MIASTA]"
Autor/Author:Stanisław Raczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją: "St. Raczyński".
Technika/Technique:Drzeworyt
Wymiary/Size/Capacity:263x184 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, dwie bardzo nieznaczne perforacje w kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: teka graficzna: Stanisław Raczyński: Warszawa w grafice. 6 oryginalnych plansz. Bez miejsca wydania, wydawcy i roku wydania [nie przed 1955].
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Raczyński (1.06.1903 Wadowice - 29.10.1982 Kraków) malarz, scenograf i grafik, studia ASP w Krakowie 1920-1927 pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego, Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa oraz dodatkowo z grafiki u Jana Wojnarskiego, podróż artystyczna do Włoch, 1928-1930 w Poznaniu, potem stypendium w Paryżu i ponownie w Krakowie gdzie współpracował z prasą, 1933 Nagroda Graficzna Polskiej Akademii Umiejętności im. Feliksa Jasieńskiego, okupację spędził w Wieliczce, po wojnie w Krakowie, liczne projekty dla wydawnictw, w grafice tworzący w różnych technikach graficznych przede wszystkim jednak w technice drzeworytu, gdzie początkowo pozostawał pod wpływem Władysława Skoczylasa, bogaty dorobek graficzny, liczne teki drzeworytnicze; zob. Grońska 1971 s. 440 oraz znacznie obszerniej Mulczyński 1996 ss. 343-345.
Uwagi/Comments:Tytuł ryciny w oparciu o kartę tytułową teki, teka zawierała 6 tablic oraz okładkową rycinę.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i08252
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki / architecture market squares/market square / Architektur Ringe/Ring / woodcut / Holzschnitt