Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08330
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Galicja Wschodnia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Galicja Wschodnia / Podole
Tytuł/Title:"Miasteczko na Podolu Galicyjskiém. Podług obrazu J. Brandta. (3322)"
Autor/Author:Kazimierz Olszewski wg Władysława Szernera na podstawie Józefa Brandta
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. OLSZEWSKI" i "rys WSzerner".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:236x281 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, u góry kompozycji widoczny ślad po starym przedarciu karty ze śladem po starym usuniętym podklejeniu (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 573 z 22.06.1876 s.389.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.6 s.277.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1435.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w postaci wydruku komputerowego sygnowany pseudonimem" "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t.3 ss.12-13. Typy żydowskie - judaik.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08330
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica sceny obyczajowe targi i jarmarki, odpusty Żydzi / ethnography Judaica markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme the Jews / Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sittenszenen/Sittenszene / wood-engraving / Holzstich