Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08359
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wola) / powstanie listopadowe / Józef Sowiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Mort du général Joseph Sowinski à Wola, prés Warsovie, le 7 septembre 1831."
Autor/Author:wg Ange-Louis Janet-Lange albo Gustave Janet
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:118x143 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: Histoire Populaire de la Pologne. Paryż: Georges Barba, 1863 s. 89
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Józef Longin Sowiński (15.03.1777 Warszawa - 6.09.1831 Warszawa) generał, komendant Szkoły Aplikacyjnej. W Szkole Rycerskiej w Warszawie od 1791, po czym wziął udział w powstaniu kościuszkowskim 1794 roku jako podporucznik. Potem w armii pruskiej 1799-1811, następnie od 1811 roku jako kapitan w Armii Księstwa Warszawskiego. Od 1815 podpułkownik w armii Królestwa Polskiego. W latach 1820-1831 komendant Szkoły Aplikacyjnej Wojskowej w Warszawie w stopniu pułkownika. Mianowany generałem brygady w powstaniu listopadowym 25.08.1831, dowódca artylerii, a potem dowódca obrony reduty na Woli, gdzie zginął; zob. Polski słownik biograficzny t. 41 ss. 3-6
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Sowiński Józef]
Numer katalogowy/Number:i08359
Kategorie tematyczne/Categories:historia powstanie listopadowe 1830-1831 wojskowość XIX w., portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska postacie 19 wiek - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie zawody wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska / history the army of 19th century, portraits/portrait / Geschichte Militärwesen - 19. Jahrhundert, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich