Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08371
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:[1] "Krzywa wieża w Toruniu."; [2] "Herb miasta Torunia."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 95x150; 2) 71x48 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, nieznaczne uszkodzenie prawego marginesu karty bez szkody dla kompozycji (karta po konserwacji).
Datowanie/Dating:1835
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 20 z 14.11.1835 s. 156.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24331 (błędnie podaje nr strony).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Dość rzadka rycina. Krzyża Wieża - baszta z 1. poł. XIV w., przebudowana na cele mieszkalne w XIX w.; zob. Atlas zabytków s. 148.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn
Numer katalogowy/Number:i08371
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura fortyfikacje, historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia / architecture fortifications/fortification, history heraldics / Architektur Festungen/Festung, Geschichte Wappenkunde / lithograph / Lithographie