Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08377
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Wisła
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Warszawscy piaskarze. Rysował z natury J. Ryszkiewicz."
Autor/Author:wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "JRyszkiewicz"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:195x260 mm
Stan/Condition:Ilustracja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (ilustracja po konserwacji)
Datowanie/Dating:1892
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 138 z 20.08.1892 s. 120
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14783
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i08377
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy, zawody i zajęcia piaskarz / architecture compositions (including multiview ones), ethnography types/type, jobs and professions/job and occupation / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Typen/Typ / table (figure) / Druck