Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08378
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krzemieniec / Кременець
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Krzemieniec województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ul. Miodowa Krzemieniec"
Autor/Author:Zygmunt Acedański
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją: "Drzeworyt/ul. Miodowa Krzemieniec/Zygmunt Acedański"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:180x240 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznacznie pofałdowana tablica (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1937
Inf. o Autorze/Information about an Author:Zygmunt Acedański (23.03.1909 Przemyśl - 16.11.1991 Gliwice) grafik i malarz, związany do końca wojny ze Lwowem, po 1945 krótko z Tarnowem, następnie od 1946 z Gliwicami, w 1932 ukończył studia na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie (studia w latach 1927-1932) oraz odbył studia graficzne na kursach Ludwika Tyrowicza we Lwowie w latach 1929-1930, uprawiał przede wszystkim grafikę warsztatową w różnych technikach graficznych, grafikę użytkową, malarstwo i rysunek, udział w licznych wystawach, lata 1932-1939 to najlepszy okres w twórczości artysty; zob. Grońska 1971 s. 395, Snoch 2004 ss. 11-12, Katalog Wrocław 1983 s. 61.
Literatura/Literature:Z: Katalog Wroclaw 1983 s. 61 poz. 2 ["KRZEMIENIEC - ULICA MIODOWA I, 1937"] ilustracja 1
Uwagi/Comments:Praca z najlepszego okresu twórczości autora.
Cena/Price:800
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i08378
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe / architecture streets/street, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme / Architektur Straße, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich