Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08382

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Gorgany / Ґорґани
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Gorgany: źródło pod Chomiakiem [...] JAN JAROSZYŃSKI [...]"
Autor/Author:Jan Jaroszyński
Sygnatura/Signature:Fotografia na odwrocie sygnowana pieczęcią autora.
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:130x180 mm.
Stan/Condition:Fotografia w dość ładnym stanie, złamany prawy górny róg fotografii.
Pochodzenie/Origin:Archiwum fotograficzne Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji i Polish Art Service Nowy Jork.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jaroszyński (28.04.1876 okolice Krasnegostawu - 5.10.1956 Wrocław) inżynier elektryk, fotograf i działacz turystyczny, fotografujący od końca XIX w., znany przede wszystkim jako fotograf gór (Tatry, Alpy), od 1908 zajmował się też fotografią barwną, autor podręcznika fotografii oraz znacznej części polskiego słownictwa fotograficznego, także uczestnik co najmniej 3 wystaw fotografii artystycznej w międzywojniu, fotografie w licznych publikacjach międzywojnia; zob. Płażewski 2003 s.399; Piwowarski 2004 s.54, s.106, s.126 i przede wszystkim biogram w Polskim słowniku biograficznym t.11 s.16.
Uwagi/Comments:Na odwrocie również pieczęcie proweniencyjne i odautorski opis atramentem.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08382
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia turystyka / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia tourism / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Touristik / photography