Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08444
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy łotewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Łotwa
Tytuł/Title:"Lettische Trachten."
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:114x151 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczna plama w prawym dolnym rogu kompozycji
Datowanie/Dating:1852
Pochodzenie/Origin:Z: Pfenig Magazin nr 472 z 17.01.1852 s. 20
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i08444
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe Łotysze, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich