Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08448
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jełgawa / Jelgava / Mitawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Łotwa
Tytuł/Title:[1] "Gimnazyum w Mitawie. 529"; [2] "Scena z Antygony Sofoklesa, odegranéj przez uczniów gimnazyum mitawskiego, w stuletnicę istnienia tego zakładu naukowego. 530"
Autor/Author:1) Aleksander Malinowski; 2) Edward Nicz
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: 1) "A. MALINOWSKI."; 2) "E. NICZ"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 130x193 mm (kompozycja); 2) 164x215 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina 1) w stanie więcej niż dobrym, słaba rdzawa plama; rycina 2) w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 399 z 21.08.1875 s. 116
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram SAP t. 5 s. 305. 2) Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 6 ss. 50-51
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23075 (tylko rycina 1)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków wg których wykonano ryciny, podaje jedynie jako autora tekstu pseudonim: "p. t." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu)
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i08448
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura szkoły, kultura teatr / architecture schools/school, culture theatre / Architektur Schulen/Schule, Kultur Theater / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich