Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08462
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rozhurcze / Розгірче
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ŚWIĄTYNIE SKALNE WE WSCHODNIEJ GALICYI. 766"
Autor/Author:Wg J.J.K
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J.J.K".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:158x239 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcia karty i bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 33 z 14.08.1881 s.520.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (?).
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Zobacz szczegółowy opis w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom 9 ss.835-837.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08462
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty / architecture other objects/other object / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt / wood-engraving / Holzstich