Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08466

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Janów Poleski / Іванава
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohiczyn Poleski województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:Janów Poleski
Autor/Author:Stanisław Leszczycki
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:81x111 mm (kompozycja); 89x121 mm (fotografia)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne plamki i nieznacznie uszkodzone rogi, przycięty prawy margines bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1932
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Marian Leszczycki (8.05.1907 Mielec - 13.06.1996 Warszawa) wybitny polski geograf i krajoznawca, polityk. Studia na kierunku geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, gdzie już w 1928 zatrudniony został jako asystent. Doktorat uzyskał w 1933 roku. Od 1934 równolegle pracuje w Krakowskim Biurze Planowania Regionalnego. Tu m.in. zainteresował się tematyką turystyczną, stworzył pojęcie turyzmu i geografii turystyki oraz dla zapewnienia kadr dla ruchu turystycznego utworzył na UJ podyplomowe Studium Turyzmu w 1936 roku. M.in. działał w Lidze Popierania Turystyki i Związku Ziem Górskich i Polskim Towarzystwie Geograficznym. W 1939 aresztowany w akcji Sonderaktion Krakau i był więziony Sachsenhausen i Dachau do 1941. Po zwolnieniu brał udział w konspiracji. W 1945 habilitował się i zaangażował się politycznie w ruch socjalistyczny (PPS) mimo krótkiego aresztowania za udział w AK, poseł w latach 1945-1952. W latach 1946-1950 był wiceministrem spraw zagranicznych. Naukowo związał się od 1948 z Uniwersytetem Warszawskim, a od 1953 z utworzoną wówczas Polską Akademią Nauk (PAN) i Instytutem Geografii (faktycznie połączonym do 1994 z Instytutem Geografii UW). W 1970 zwolniony z pracy z UW i dalej był związany z IGiPZ PAN. Profesor zwyczajny od 1954, członek rzeczywisty PAN od 1964. W latach 1968–1972 prezes Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1950–1979 redaktor naczelny "Przeglądu Geograficznego". Członek honorowy 19 geograficznych towarzystw naukowych. Prowadził pracę naukową z zakresu geografii, geografii ekonomicznej, pod jego redakcją opracowano kilka ważnych atlasów, autor około 1000 prac naukowych w tym monografii tematu. Także podróżnik, turysta, kolekcjoner głównie kartografii i grafiki, bibliofil; zob. Geografowie polscy t. 2 ss. 913-917 i inne. W latach 30. XX w. (niewykluczone, że już w latach 20. XX w.) podejmował liczne podróże krajoznawcze i amatorsko fotografował głównie góry (cały łańcuch Karpat w granicach II RP)
Uwagi/Comments:Fotografia użyta jako pocztówka (ślady obiegu pocztowego z 1932), później nieco przycięta i opatrzona pieczęcią własnościową autora znanego geografa prof. dr hab. Stanisława Leszczyckiego, który często amatorsko dokumentował fotograficznie swoje liczne wyprawy krajoznawcze w międzywojniu (szczególnie w Karpatach Wschodnich)
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i08466
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / photography