Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08471
Typ/Type:rycina (kompozycja 2 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drohobycz / Дрогобич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"DROHOBYCZ: KOŚCIÓŁ I RYNEK. (2442)"
Autor/Author:wg Franciszka Wastkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie na górnej rycinie: "W. F." (sygnatura w odbiciu lustrzanym)
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:ok 184x142 mm (całość)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 409 z 1.05.1873 s. 284
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21677
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Józefy Dobieszewskiej (zd. Śmigielskiej). Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę, autorstwo F. Wastkowskiego ustalono w oparciu o jego typową sygnaturę na rycinie. Obronny kościół farny Wniebowzięcia NPM, Św. Krzyża i Św. Bartłomieja, erygowany 1392, główny korpus ukończono ok. 1445, poważnie uszkodzony 1498, potem remontowany i przebudowany, obwarowania kościoła zniesiono w pocz. XIX w.; zob. Tokarski 2000 ss. 32-34 z ilustracją.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08471
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły ratusze rynki / architecture churches/church compositions (including multiview ones) market squares/market square town halls/town hall / Architektur Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich