Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i08478
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wróblewice (Wróblowice) / Вороблевичі
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wróblewice w Galicyi, posiadłość ś. p. Wałdysława hr. Tarnowskiego. 174"
Autor/Author:Bronisław Puc i Wilhelm Berg
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B. PUC - W. BERG."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x191 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 132 (980) z 6.07.1878 s. 16
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878); zob. SAP t. 8 ss. 126-127. 2) Wilhelm Berg warszawski drzeworytnik czynny w latach 1878 - do co najmniej 1902, rytował w latach 1878-1888 dla "Tygodnika Ilustrowanego" często wspólnie z B. Pucem, nagrody na wystawie w 1890 Petersburgu; zob. SAP t. 1 s. 137.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24894
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Dwór murowany z 1764 wzniesiony przez Bogusława Ustrzyckiego, którego córka wyszła za Rafała Tarnowskiego i do 1939 roku we władaniu Tarnowskich praktycznie niezmieniony; zob. Aftanazy t. 8 ss. 259-266. Prawdopodobnie rycina wykonana samodzielnie przez W. Berga w ramach drzeworytni B. Puca.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i08478
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich